El nostre equip

Esther Pertusa Linkedin

Dra. Esther Pertusa Venteo

Doctora en Psicologia i logopeda. Professora associada de la Universitat de Barcelona. Professora a la Universitat de Vic. Directora de Grup Cercles. Coordinadora de logopèdia del Centre Mèdic Escolar (Badalona). Formadora de l’ ICE.

Psicòloga en centres educatius.

Elena Ramírez Gámez

Psicòloga. Directora de Grup Cercles. Formadora FAPAC (Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya). Formadora Escola de pares, Temps de Família, Centre Cultural La Casa Elizalde. Psicòloga en centres educatius.

Yolanda Cao Aragonés

Psicòloga i logopeda del Cercles "Bon Pastor". Logopeda en centres educatius.

Ainhoa Echebarria Manresa

 

Psicòloga General Sanitària. Psicòloga clínica Infantojuvenil del Centre Cercles. Màster en Formació del Professorat de Secundària i Orientació Educativa. Màster en Psicologia de l'Educació i la Intervenció Psicoeducativa. Experiència amb infants i joves amb risc d'exclusió social i necessitats educatives especials, dinamitzadora de grups terapèutics. Psicòloga clínica al centre L'Enllaç. Formació complementària i orientació professional centrada en l' escola Gestalt, les habilitats socials i terapèutiques, la PNL i el Psicodrama com a eina d'intervenció terapèutica.

_______________________________________________________________ 

 

Jessica Marín

 

Logopeda. Màster en logopèdia infantil. Formació complementaria en Deglució Atípica i Neurorrehabilitació.
Logopeda del centre de Psicologia i logopèdia "Cercles" i "Cercles-Mont".
Coordinadora del servei de logopèdia i logopeda de l'escola Badalonès i Ramar. 

________________________________________________________________

Ana Romera Cervilla

Psicòloga al centre de psicologia i logopèdia  “Cercles” i al centre de psicologia i logopèdia “Cercles Mont”. Màster en logopèdia. Logopeda a l’escola Badalonès.

Juan Antonio Fanlo Linkedin

Juan Antonio Fanlo López

Osteòpata i fisioterapeuta. Especialitzat en assistència personalitzada en consulta privada: malalties comunes, laborals, uro-ginecologia, pediatria, i malalties pròpies de col·lectius específics com el de les arts escèniques i l'esport.

ELS TALLERS