logopedes barcelona

CASAL SETEMBRE

Els Casals del Grup Cercles ofereixen un espai lúdic educatiu en aquests dies sense escola

CASAL SETEMBRE

 

El Casal d’Estiu és una proposta lúdico-educativa que es va crear al 2012, per donar resposta a les demandes de famílies que desitjaven oferir un espai als seus fills durant el mes de juliol que respongués tant a les necessitats lúdiques, creatives i de joc com a les vinculades als aprenentatges.

Aspectes organitzatius

  • Els professionals del Casal d’Estiu són psicòlegs, logopedes i monitors de lleure.
  • Hi ha un centre d’interès que vehicula les activitats tan lúdiques com d’aprenentatge.
  • Grups reduïts, per edats ( grup infantil 3-6- anys, grup primària 6-14 anys).
  • Les activitats es planifiquen en funció del centre d’interès i dels següents eixos fonamentals:

Activitats psicoeducatives:

Juguem amb el llenguatge oral: Les activitats tenen com objectiu afavorir les produccions orals i l’ús funcional del català, facilitant les habilitats comunicatives millorant i enriquint el lèxic i les estructures morfosintàctiques.

Juguem amb el llenguatge escrit: A través de gaudir del material imprès es proposen activitats per augmentar la competència en habilitats d’escriptura i lectura. Es treballen diferents gèneres textuals com contes, receptes, diaris i altres materials d’interès funcional i significatiu.

Juguem amb els números: Es treballa el llenguatge matemàtic (operacions, càlcul, resolució de problemes) en un context lúdic, enriquidor i contextualitzat.

Juguem i enraonem: Es proposen situacions per desenvolupar tant el raonament lògic, verbal o matemàtic, així com habilitats bàsiques de memòria i atenció.

Altres activitats

Juguem amb l’art/música/manualitats: Inclou activitats que despertin la creativitat i la generació d’idees, a través d’activitats manuals, teatre, música.

Juguem a l’exterior: Amb jocs de lleure es potencien les habilitats socials, la psicomotricitat i valors com el respecte per les normes del joc o el jugar en grup.

Juguem amb l’anglès: L’objectiu és apropar i sensibilitzar els nens vers l’anglès mitjançant contes, pel·lícules o activitats en funció de les edats i del centre d’interès.

Planificació i activitats

Presentem una planificació a nivell general de quina serà, aproximadament, l’estructuració de les jornades del Casal Educatiu. Cada setmana es portaran a casa el dossier amb les tasques realitzades.

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9:00/10:30 Activitats psicoeducatives/ deures escolars Activitats psicoeducatives/ deures escolars Activitats psicoeducatives/ deures escolars Activitats psicoeducatives/ deures escolars Excursió
10:30/11:00 Esmorzar Esmorzar Esmorzar Festa de l’aigua Esmorzar Excursió
11:00/13:00 Jocs Exteriors/ manualitat/atenció Jocs Exteriors/ manualitat/atenció Jocs Exteriors/ manualitat/atenció Jocs Exteriors/ manualitat/atenció Teatre Acabament feines

Cercles Vilanova

  Jaume Ginestí, 19,
Vilanova del Vallès, 08410, (Barcelona)

  615 363 734

Cercles Barcelona

  Barnola, 1-3,
Barcelona, 08030, (Barcelona)

  933 450 580

  673 389 411

Cercles Montornès

  Pl. de l'Autonomia, 6,
Montornès del Vallès, 08170, (Barcelona)

  935 683 140

  615923658

BLOC